ข่าวและประกาศ

แนะนำระบบ e-learning ฝ่ายวิชาการ

 
รูปภาพของนาวาโทสิทธิ์ สุวรรณภักดี
แนะนำระบบ e-learning ฝ่ายวิชาการ
โดย นาวาโทสิทธิ์ สุวรรณภักดี - ศุกร์, 3 พฤษภาคม 2019, 3:51PM
 

  ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบ e-learning ฝ่ายวิชาการ  การพัฒนาระบบ e-learning ขึ้นมานั้น มีวัตถุ

ประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับหลักสูตรต่างๆในกรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยโรงเรียนนายทหารพรรคกลินเป็นหลักสูตรนำร่อง